Fellowes Lotus 45 dagen test - aanvraagformulier
Fellowes Brands

Fellowes Lotus™ 45 dagen test – algemene voorwaarden

Definitie van consument: De uiteindelijke ontvanger en gebruiker van het product via de leverancier van Fellowes kantoorartikelen.

Definitie van leverancier: Een leverancier van kantoorartikelen waaronder Fellowes producten, rechtstreeks aan de consument verkocht.

De tests worden uitgevoerd met het Lotus™ Zit-Sta werkstation. De zit-sta testperiode wordt beperkt tot 1 unit per persoon/per bedrijf.

De zit-sta testperiode wordt enkel toegekend aan bedrijven met meer dan 20 werknemers, werkzaam binnen het bedrijf. Helaas kunnen kleinere bedrijven worden geweigerd van deze test.

De volledige bedrijfsgegevens moeten worden ingediend waaronder een geldig e-mailadres en telefoonnummer van het bedrijf zodat Fellowes contact op kan nemen om de test in gang te zetten. De consument moet binnen 7 dagen contact opnemen met Fellowes en de test bevestigen.

Verantwoordelijkheden voor de consument:

• Door de aanvraag voor de testperiode in te dienen gaat de consument akkoord met de voorwaarden van Fellowes. Fellowes zal het product direct bij de consument bezorgen tenzij dit gecoördineerd wordt door de leverancier van kantoorartikelen (zoals een Fellowes dealer).

• De consument accepteert dat het product door Fellowes wordt geleverd op basis van 'goodwill' met de intentie om een succesvolle testperiode af te leggen en het product na de test aan te kopen.

• Fellowes verwacht dat het product in perfecte staat en volledig functionerend wordt geretourneerd, in originele verpakking, wanneer de consument het product niet wenst aan te kopen.

• Goederen worden voor een maximale periode van 45 dagen ter beschikking gesteld voor een test, geteld vanaf de dag van levering. Fellowes zal na deze testperiode contact opnemen met de consument om vast te stellen of het product wordt aangekocht en gefactureerd of dat deze in originele staat geretourneerd wordt aan Fellowes. Als de test wordt georganiseerd/gecoördineerd door een Fellowes dealer dan zal deze dealer contact opnemen met de consument. De consument dient contact op te nemen met Fellowes en de test binnen 7 dagen te bevestigen.

Het product wordt na 45 dagen testen behouden:

• De consument gaat akkoord met het betalen van de aankoopprijs (voorafgaand aan de test is deze prijs besproken).

• De consument geeft aan bij welke voorkeursleverancier het product gekocht wordt en Fellowes zal de verkoop van het product tussen de consument en de leverancier coördineren.

• De consument geeft toestemming aan Fellowes om contactgegevens te delen met de voorkeursleverancier.

Het product wordt na 45 dagen testen geretourneerd:

• Het product moet nog volledig functioneren en in originele staat zijn zonder schade aan het product of de verpakking. De consument moet aan Fellowes bevestigen dat het product niet gewenst is, dat ze voldoen aan de voorwaarden voor retourneren en dat het product is volledig verpakt is, klaar om opgehaald te worden.

• Fellowes zal direct een ophaalverzoek regelen voor de volgende dag.

• Wanneer het geretourneerde product niet in perfecte staat wordt aangetroffen zal de consument hier binnen 72 uur van op de hoogte gesteld worden.

• Wanneer het geretourneerde product zwaar beschadigd is of niet compleet is zal de consument hiervoor aansprakelijk gesteld worden en zullen toekomstige producttesten mogelijk niet meer toegekend worden. .

Goedkeuring van de consument

Door de contactgegevens in te dienen erkent de consument de 'goodwill' van deze test en zal hij/zij het product met de nodige zorg behandelen tijdens het gebruik voor het geval dat het product geretourneerd wordt. De consument geeft Fellowes toestemming om het proefproduct direct op het adres van het bedrijf of de werkplek af te leveren.